Yubasket camp je mezinárodní basketbalový kemp orientovaný na zlepšení individuálních dovedností jednotlivých hráčů v době letních prázdnin, pod vedením zkušených trenérů s praxí v České republice i v zahraničí. Kemp je určený pro hráče basketbalu ročníku 2004 a mladší.

Yubasket camp byl v roce 2022 opět největším basketbalovým kempem v České republice. Kemp má za sebou dvanáct úspěšných ročníků a těší se velké oblibě u mladé generace basketbalistů. Pro velký zájem se kemp koná pravidelně ve dvou termínech a celkem se ho v roce 2022 zúčastnilo více jak 260 hráček a hráčů z celé České republiky, Slovenska, Srbska, Francie a USA. A trenérský tým se skládal ze 36 trenérů a asistentů z Česka a Srbska.

XIV. ročník kempu se koná opět v Kyjově díky spolupráci Tygři JBC Brno, TJ Jiskry Kyjov a města Kragujevac (Srbsko).

Účastníci kempu se i v letošním roce mohou těšit na nová překvapení.

Letošní rok se opět zúčastní družstvo chlapců a dívek ze srbské mládežnické ligy z města Kragujevac, včetně šesti trenérů. Domníváme se, že účast a dovednosti tohoto družstva budou velkou inspirací, přínosem pro mladé hráčky a hráče basketbalu.

Organizátoři kempu věří, že toto posune kemp ve své kvalitě o další stupínek výše, přičemž velké „Děkuji“ patří Krajskému úřadu pro Jihomoravský kraj, který finančně přispěl individuální dotací na tento sportovní projekt. Bez individuální dotace by se mladí basketbalisté ze Srbska do České republiky nepodívali.

Organizátoři současně děkují i panu starostovi Kyjova a radě města za dlouholetou podporu Yubasket campu.

Poděkování také patří lázním Hodonín, který je tradičním partnerem našeho kempu.

Sportovní zázemí a ubytování:

Účastníci budou ubytováni přímo v areálu sportovní haly v Kyjově, popřípadě v blízkosti haly. Před několika lety proběhla kompletní rekonstrukce zázemí haly a na podzim 2011 byla zrekonstruována samotná hala.

K dispozici jsou hráčům a hráčkám sportovní hala, venkovní hřiště a atletická dráha v areálu stadionu, dále pak tělocvična Gymnázia Kyjov a tři další tělocvičny dle potřeby a počasí.

Kvůli bezpečnosti budou nejmladší účastníci přednostně ubytováváni v areálu sportovní haly. Ostatní účastníci budou ubytováni v blízkosti haly na jednom místě pod dozorem trenérů.

Termíny:
16.7.-21.7.2023
23.7.-28.7.2023

Cena:
4500Kč – cena zahrnující ubytování a stravu (4x denně)
4000Kč – cena pro sourozence (s ubytováním a stravou)
4000Kč – pro účasníky obou termínů (s ubytováním a stravou)
2200Kč – cena bez ubytování a stravy

Program:
Snídaně
Dopolední trénink 1,5 až 2 hodiny
Oběd
Odpočinek
Klinika
Odpolední trénink 1,5 až 2 hodiny
Večeře
Soutěže
Druhá večeře

Přihláška

PRAVIDLA A PODMÍNKY

1.    Účastníci startují na Yubasket kempu na vlastní odpovědnost. Organizátoři nejsou zodpovědní za zranění, která se stanou v průběhu kempu. Doporučujeme účastníkům, aby si sjednali úrazové pojištění.
2.    Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit z kempu bez náhrady kohokoliv, kdo hrubě poruší zásady slušného chování nebo užije alkohol, cigarety nebo jakékoliv jiné návykové látky
3.    Storno podmínky: 8 a více dní  před zahájením je storno poplatek 0,-Kč. 7 dní a méně se peníze NEVRACÍ.